GULL I GRØNNE SKOGER

Villnis holder til på småbruket Venåsen på Inderøy. Her har mange husmenn og kvinner hatt sitt livsgrunnlag, dyrket jorda, stelt sine husdyr og hentet materialer og råvarer fra naturen. I Aslak Bolt sin jordebok fra rundt 1430 er første gang vi finner Venåsen nevnt, da blir plassen beskrevet som “Ein svært gamal heim” Om plassnavnet står det at Venåsen kan bety sletta oppå åsen, da navnet er satt sammen av ”vin” som betyr slette og ”ås”.

Vi ønsker å ikke bare å formidle, men også å leve livsstilen: videreføre tradisjoner og benytte oss av de ressursene gården og områdene rundt tilbyr. Vi vil knytte oss til omgivelsene våre og være et levende eksempel på en levevei der bæreevne og tilstedeværelse står i fokus. For oss handler det mye om å ikke overforbruke og å ikke feilbruke.

Dette innebærer blant annet mye preservering og matlaging og de spiselige ville vekstene er naturlige ingredienser. Vi henter også mat fra drivhus og kjøkkenhage.

 

 

Vi brenner for å bidra til at andre oppdager ressursen som ville nyttevekster er. Viltvoksende planter gir helse og trivsel gjennom sunn, velsmakende mat, fysisk aktivitet og mathygge. 

Vi vil gjerne at vi igjen lærer å gjenkjenne de ulike vekstene som omgir oss daglig. Det er lettere å ta vare på noe vi vet navnet på og har et bevisst forhold til.

Ane Marit Willmann

Ane startet Villnis (tidligere Vill Mat) i 2015. Sluttet i kontorjobb og begynne med sanking til restauranter og kunnskapsformidling om ville nyttevekster. Planter og natur har vært den grønne tråden i livet. Brenner for den gode smaken og den gode maten produsert med omtanke for både folk, natur og dyr. Ane har mye kompetanse på ville nyttevekster, deres bruk i mat og drikke og deres kulturhistorie. 

Sjekkliste for sanking

Vi oppfordrer alle til å prøve sanking og gjennom det  oppleve roen og energien naturen gir og ikke minst alle de utrolig spennende smakene som finnes vilt der ute. Her er vår sjekkliste for sanking:

 – Plukk bare planter du kjenner og med sikkerhet vet at kan spises, bruk kvalitetssikret informasjon og gjerne flere kilder.

– Plukk ikke alt på et sted, ha i tankene at plantebestanden du sanker av skal kunne leve videre og være bærekraftig etter du har gått derfra. Ikke grav opp alle røtter, ta alle blomster, frø eller blader og la festeorganet og noe av algen stå igjen. En god tommelfingerregel er å ikke sanke mer enn 30% av bestanden i et område.

– Husk at dyr og insekter også trenger planter til mat og ly.

– Plukk ikke på steder som er utsatt for mye forurensing.

– Plukk ikke planter som har en truet bestand. Planter på fremmedartslista kan du plukke så mye du vil av, pass derimot på at du ikke sprer disse gjennom frø og rotstokker. Se www.artsdatabanken.no for informasjon om de ulike plantene.

– Sjekk forskriftene for aktuelle verneområder på www.lovdata.no

Allemannsretten

Når vi sanker i utmark i Norge forholder vi oss til allemannsretten i friluftsloven. Denne omfatter ferdselsretten, høstingsretten og oppholdsretten i utmark. Uansett om man sanker i utmark eller innmark skal all ferdsel, bruk og høsting skal skje på en hensynsfull måte både overfor naturen, grunneier og andre brukere av området. Plukk ikke planter på annen manns innmark uten å spørre om lov. Høstingsretten gjelder ikke nødvendigvis for naturprodukter som mose, lav, tæger, never, bark, grener og trær. Tapping av sevje krever samtykke fra grunneier.