Villnis er drevet av meg, Ane Marit Willmann. Jeg startet Villnis i 2014, da som Vill Mat. Hovedaktiviteten har vært formidling og  sanking til restauranter og andre produsenter og etterhvert har jeg holdt mange kurs og hatt mange spennende samarbeid rundt omkring i landet. Min motivasjon er ganske enkelt at jeg gjerne vil at vi igjen lærer å gjenkjenne de ulike vekstene som omgir oss med. Jeg tror det er lettere å ta vare på noe vi vet navnet på og har et bevisst forhold til.

 

Jeg brenner for å bidra til at andre oppdager ressursen som ville nyttevekster er. Viltvoksende planter gir helse og trivsel gjennom sunn, velsmakende mat, fysisk aktivitet og mathygge.

GULL I GRØNNE SKOGER

Selv er jeg som lykkeligst når jeg får være ute, i aktivitet og arbeid, gjerne med dyr, planter eller andre prosjekter og denne gleden vil jeg gjerne dele med andre. Noen prosjekter handler om å utforske viltvoksende ingredienser i matlaging, andre om bærekraft og om gleden ved å pleie koblingen mellom hand og hode. Jeg har stor interesse for gamle tradisjoner og sjølbergings-tankegang. 

Jeg ønsker ikke bare å formidle, men også å leve livsstilen: videreføre tradisjoner og benytte oss av de ressursene naturen rundt meg tilbyr. Jeg vil knytte meg til omgivelsene mine og være et levende eksempel på en levevei der bæreevne og tilstedeværelse står i fokus. Det handler om å ikke overforbruke og å ikke feilbruke. 

Kjøkkenhage, natur og friluftsliv er en utømmelig kilde til helse, følelse av meningsfullhet og tilfredsstillelse og jeg liker godt å dokumentere alt med kameraet. For eksempel denne humla på den passende blomsten Enghumleblom.