råvarer som inspirerer

Villnis har solid kompetanse på ville nyttevekster og lang erfaring med sanking. Vi har siden 2015 levert råvarer fra vill natur: ville grønne vekster, bær, sopp, tang og tare. Vi leverer over 250 ulike vekster.

Vi har stor respekt for alle kjøkken vi leverer til og for råvarene vi leverer. Vi fast inngår samarbeid med kunder som innebærer at vi har direkte oppfølging og sørger for at ditt kjøkken får prøver av det som til en hver tid er i sesong så dere får prøve ut nye råvarer.
Punktlighet og forutsigbarhet er viktig for oss. Vi vet at kontinuerlig kvalitet på et kjøkken avhenger av dette. Det er forskjell på råvarer som har reist lenge og råvarer som nettopp er høstet. Vi har lang erfaring i planlegging for høsting. For viltvoksende urter er det viktig å vite når på året det best å høste, hvilken naturtype de ulike vekstene helst vil ha for å være best på smak og være mest delikat.
Gran (Picea abies)
Fjæresauløk (Triglochin maritima)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)
Ramsløk (Allium ursinum)
Einebær (Juniperus communis)
Bekkekarse (Cardamine amara)
Tangmelde (Atriplex prostrata)
Salturt (Salicornia europaea)
Vassarve (Stellaria media)
Harerug (Bistorta vivipara)
Strandstjerne
Åkermynte (Mentha arvensis)
Ryllik (Achillea millefolium)
Geitrams (Chamaenerion angustifolium)
Pors (Myrica gale)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Sisselrot (Polypodium vulgare)
Grisetangdokke (Vertebrata lanosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Gran (Picea abies)
Fjæresauløk (Triglochin maritima)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)
Ramsløk (Allium ursinum)
Einebær (Juniperus communis)
Bekkekarse (Cardamine amara)
Tangmelde (Atriplex prostrata)
Salturt (Salicornia europaea)
Vassarve (Stellaria media)
Harerug (Bistorta vivipara)
Strandstjerne
Åkermynte (Mentha arvensis)
Ryllik (Achillea millefolium)
Geitrams (Chamaenerion angustifolium)
Pors (Myrica gale)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Sisselrot (Polypodium vulgare)
Grisetangdokke (Vertebrata lanosa)
Bjørk (Betula pubescens)
previous arrow
next arrow
 
  Gran (Picea abies)
Fjæresauløk (Triglochin maritima)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)
Ramsløk (Allium ursinum)
Einebær (Juniperus communis)
Bekkekarse (Cardamine amara)
Tangmelde (Atriplex prostrata)
Salturt (Salicornia europaea)
Vassarve (Stellaria media)
Harerug (Bistorta vivipara)
Strandstjerne
Åkermynte (Mentha arvensis)
Ryllik (Achillea millefolium)
Geitrams (Chamaenerion angustifolium)
Pors (Myrica gale)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Sisselrot (Polypodium vulgare)
Grisetangdokke (Vertebrata lanosa)
Bjørk (Betula pubescens)
previous arrow
next arrow

Dette er den opprinnelige smaken av Trøndelag, sanket i fjæra der det salte havet nettopp har slått innover strandenga, på forblåste fururabber og i moldrike løvskoger. Voksestedene er ville og det er også smaken, som er uforandret fra urtiden.